โบสถ์แห่งความเป็นหุ้นส่วน

= 11px มีสุภาษิตชวาที่กล่าวว่า [i] “Crah agawe bubrah, rukun agawe santosa” [/ i] = 11px การแสดงออกนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสามัคคีของหัวใจ คัมภีร์ไบเบิลยืนยันด้วยว่ามีข้อได้เปรียบหรือเป็นพรหากมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหัวใจ [url = http: //alkitab.otak.info/index.php? pp = ดูบทความ & Gospel; = 19 & Chapter; = 133 & verse; = 1 # 1] เพลงสดุดี 133: 1-3 [/ url] [i] “มันดีแค่ไหน และความงามก็คือเมื่อพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างน้ำมันซึ่งอยู่บนศีรษะละลายบนหนวดเคราซึ่งละลายลงในหนวดเคราของอาโรนและคอเสื้อคลุมของเขาเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งลงมาบนภูเขาแห่งศิโยน สั่งพรชีวิตตลอดกาล [/ i] = 11px ” = 11px ทำไมความสามัคคีของหัวใจจึงสำคัญและจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ความสามัคคีมีค่าพิเศษ [b] [/ b] = 11px ในการตัดสินของพระเจ้า สำหรับพระเจ้าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหัวใจเป็นสิ่งที่ดีและสวยงามมาก เดวิดบรรยายดังนี้: [i] “เหมือนน้ำมันอันดีที่ศีรษะละลายเข้าไปในหนวดเคราซึ่งละลายลงในหนวดเคราของอาโรนและคอเสื้อคลุมของเขาเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งไหลลงมาบนภูเขาแห่งไซอัน” [/ i] = 11px (ข้อ 2-3a) ดังนั้นความเป็นหนึ่งเดียวของหัวใจคือสิ่งที่สามารถกระตุ้นหัวใจของพระเจ้าเพื่อให้สิ่งที่เราขอได้ มีการกล่าวว่า [i] “ถ้าคุณสองคนในโลกนี้เห็นด้วยที่จะขออะไรก็จะได้รับการร้องขอจากพ่อของฉันในสวรรค์” [/ i] = 11px (Matthew 18:19) = 11px ยิ่งไปกว่านั้นหากความเป็นเอกภาพของจิตใจเกิดขึ้นระหว่างบุตรของพระเจ้าหรือเพื่อนสมาชิกของพระกายของพระคริสต์มันจะนำมาซึ่งพลังอันมหาศาล! ในทางกลับกันข้อพิพาทและข้อพิพาทระหว่างลูก ๆ ของพระเจ้าจะทำให้ซาตานเป็นกำลังใจให้ด้วยความยินดีเท่านั้นเพราะงานของซาตานนั้นเป็นเพียงการแบ่งเพื่อให้พรของพระเจ้าถูกขัดขวาง = 11px เราจะรวมกันได้อย่างไร ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหัวใจจะเกิดขึ้นหากเราไม่เห็นความแตกต่าง ทุกคนต้องมีความแตกต่างทั้งในด้านร่างกายธรรมชาติความคิดและอื่น ๆ แต่ความแตกต่างนั้นไม่ควรทำให้เรารู้สึกสูงกว่าคนอื่นดังนั้นเราจึงไม่รู้สึกว่าเราต้องการคนอื่น เราจะต้องสามารถเห็นความคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ ในพระคริสต์เราเป็นหนึ่งเดียว หนึ่งบัพติศมา พระเจ้าและพระบิดาองค์เดียว (อ่าน [url = http: //alkitab.otak.info/index.php? pp = ดูบทความ & Gospel; = 49 & บท; = 4 & verse; = 5 # 5] เอเฟซัส 4: 5 [/ url] = 11px) = 11px เริ่มต้นจากความสำคัญของความสามัคคีนั้นห้าโบสถ์ในเซมารังจาก [b] GBI Gajahmada, IFGF GISI ความรักของพระเจ้า, GBT Christ Alfa Omega, GPdI และโบสถ์รวมอยู่ในเครือข่าย Semarang Prayer (JDS) [/ b] = 11px ร่วมใจกันอวยพรเมืองและประชาชาติผ่านอากาศในรูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียง จากที่นั่น Goodnews FM เกิดซึ่งจะปล่อยข่าวดีสำหรับทุกคนที่ฟัง = 11px ด้วยความสามัคคีไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้า ให้เราสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจิตใจในหมู่ผู้เชื่อและไม่ต้องการถูกครอบงำโดยซาตาน! 5 [/ url] = 11px) = 11px เริ่มต้นจากความสำคัญของความสามัคคีนั้นห้าโบสถ์ในเซมารังจาก [b] GBI Gajahmada, IFGF GISI ความรักของพระเจ้า, GBT Christ Alfa Omega, GPdI และโบสถ์รวมอยู่ในเครือข่าย Semarang Prayer (JDS) [/ b] = 11px ร่วมใจกันอวยพรเมืองและประชาชาติผ่านอากาศในรูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียง จากที่นั่น Goodnews FM เกิดซึ่งจะปล่อยข่าวดีสำหรับทุกคนที่ฟัง = 11px ด้วยความสามัคคีไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้า ให้เราสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจิตใจในหมู่ผู้เชื่อและไม่ต้องการถูกครอบงำโดยซาตาน! 5 [/ url] = 11px) = 11px เริ่มต้นจากความสำคัญของความสามัคคีนั้นห้าโบสถ์ในเซมารังจาก [b] GBI Gajahmada, IFGF GISI ความรักของพระเจ้า, GBT Christ Alfa Omega, GPdI และโบสถ์รวมอยู่ในเครือข่าย Semarang Prayer (JDS) [/ b] = 11px ร่วมใจกันอวยพรเมืองและประชาชาติผ่านอากาศในรูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียง จากที่นั่นเกิด Goodnews FM ซึ่งจะปล่อยข่าวดี (ข่าวดี) สำหรับทุกคนที่ฟัง = 11px ด้วยความสามัคคีไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้า ให้เราสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจิตใจในหมู่ผู้เชื่อและไม่ต้องการถูกครอบงำโดยซาตาน! และโบสถ์ที่รวมอยู่ในเครือข่ายสวดมนต์เซมารัง (JDS) [/ b] = 11px รวมกันเป็นพรแก่เมืองและประชาชาติผ่านอากาศในรูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียง จากที่นั่นเกิด Goodnews FM ซึ่งจะปล่อยข่าวดี (ข่าวดี) สำหรับทุกคนที่ฟัง = 11px ด้วยความสามัคคีไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้า ให้เราสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจิตใจในหมู่ผู้เชื่อและไม่ต้องการถูกครอบงำโดยซาตาน! และโบสถ์ที่รวมอยู่ในเครือข่ายสวดมนต์เซมารัง (JDS) [/ b] = 11px รวมกันเป็นพรแก่เมืองและประชาชาติผ่านอากาศในรูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียง จากที่นั่นเกิด Goodnews FM ซึ่งจะปล่อยข่าวดี (ข่าวดี) สำหรับทุกคนที่ฟัง = 11px ด้วยความสามัคคีไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้า ให้เราสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของจิตใจในหมู่ผู้เชื่อและไม่ต้องการถูกครอบงำโดยซาตาน!  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *